Marius de Groot

Kunst & Navigatie

Navigatie

Ik werk als freelance kapitein / loods op alle soorten binnenvaartschepen.

Ervaring met alle typen van besturing / voortstuwing.
Vertrouwd met passagiersvaart, containerschepen en droge lading.
Bekend op de Rijn, zijrivieren, kanalen en open water.

Kwalificaties: Rijnpatent tot Bazel, Groot Vaarbewijs AB, Radarpatent en ADN.
En als freelancer werk ik met deze overeenkomst van opdracht.

 

© 2022 Marius de Groot

+31 6 30408903