Marius de Groot

Kunst & Navigatie

Navigatie

Ik werk als freelance kapitein / loods op alle soorten binnenvaartschepen. 

Ervaring met alle typen van besturing / voortstuwing.
Vertrouwd met passagiersvaart, containerschepen en droge lading.

Bekend op de Rijn, zijrivieren, kanalen en open water.

Kwalificaties: Rijnpatent tot Bazel, Groot Vaarbewijs AB, Radarpatent en ADN. 

 

© 2022 Marius de Groot

+31 6 30408903